Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

ΑΥΓΑ ΑΠΌ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕ DECOYPAGE & ΔΑΝΤΕΛΑ (EGGS OF STYROFΟΑM WITH DECOUPAGE & LACE)

Αυγά από αφρολέξ αφού περάστηκε ένα στρώμα αδιαφανούς  primer στολίστηκαν με decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα & από τις δύο πλευρές. Κατόπιν με ανοιχτό πράσινο ακρυλικό χρώμα καλύφτηκε το υπόλοιπο τμήμα του αυγού & περάστηκε & ένα στρώμα λούστρου νερού. Τέλος επικολλήθηκε στενή δαντέλα κατά μήκος του μεγάλου άξονα.
Eggs of styrofοαm having passed an opaque primer layer decorate with decoupage with pictures torn from & napkin on both sides . Then a light green acrylic paint was covered the remaining portion of the egg & passed and a water layer of lacquer. Finally pasted narrow lace along the long axis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου