Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΚΑΡΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ (BIRTHDAY CARD)

Σαν σήμερα ημέρα μνήμη της Αγίας Μαρίνας ξημερώματα της 17-7-86 πριν εικοσιεννιά χρόνια γέννησα τη μοναδική χαρά της ζωής μου τη μονάκριβη κορούλα μου Άννα. Της στέλνω τις πιο θερμές ευχές μου με μια ευχετήρια κάρτα που δημιούργησα με τη χρήση της ιστοσελίδας  http://imikimi.com/protected/customize_kimi/gO79-2lP & http://imikimi.com/browse#panels[0][url]=%2Fbrowse%2Frelated_view%3Fid%3DxFx6-1sb%26page%3D2&panels[0][context]=Related%20Kimis&panels[0][title]=Frame%23265&panels[0][width]=auto&panels[0][current]=false&panels[1][url]=%2Fbrowse%2Fkimi_view%3Fid%3DxFx6-1sX&panels[1][context]=Kimi%20Frame&panels[1][title]=Frame%23289&panels[1][width]=455&panels[1][current]=false&panels[2][url]=%2Fbrowse%2Fkimi_view%3Fid%3DMoY-1hZ&panels[2][context]=Kimi%20Frame&panels[2][title]=STAR%20LIGHT&panels[2][width]=455&panels[2][current]=true & περιλαμβάνει εικόνες απ΄τη ζωή της.
As today day memory of Saint Marina at dawn on 17.7.86 Twenty-nine years ago I gave birth to to my only joy of my life my only daughter Anna. I send my warmest greetings with a greeting  card that I created with the use of the website http://imikimi.com/protected/customize_kimi/gO79-2lP & http://imikimi.com/browse#panels[0][url]=%2Fbrowse%2Frelated_view%3Fid%3DxFx6-1sb%26page%3D2&panels[0][context]=Related%20Kimis&panels[0][title]=Frame%23265&panels[0][width]=auto&panels[0][current]=false&panels[1][url]=%2Fbrowse%2Fkimi_view%3Fid%3DxFx6-1sX&panels[1][context]=Kimi%20Frame&panels[1][title]=Frame%23289&panels[1][width]=455&panels[1][current]=false&panels[2][url]=%2Fbrowse%2Fkimi_view%3Fid%3DMoY-1hZ&panels[2][context]=Kimi%20Frame&panels[2][title]=STAR%20LIGHT&panels[2][width]=455&panels[2][current]=true & contains images of her life.

1 σχόλιο: