Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (THE IMAGE OF THE HOLY PANTELEIMON)

Ένα μπουκάλι με decoupage φτιαγμένο όπως περιγράφεται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/07/bottle-with-image-of-holy-paraskevi.htmlμε την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος του μεγαλομάρτυρος & ιαματικού του οποίου η μνήμη εορτάζεται σήμερα.
Κι ένα τρυκ για να διαμορφώσετε εικόνες για τύπωμα. Αποθηκεύετε την εικόνα στον υπολογιστή σας. Αφού τη διαμορφώσετε κατάλληλα την εισαγάγετε σε ένα έγγραφο του Ward ,όπου μπορείτε να την προσαρμόσετε στο επιθυμητό μέγεθος εύκολα ή να την επιμηκύνετε. (Σας βοηθά πολύ ο κάθετος & οριζόντιος πίνακας μέτρων που εμπεριέχεται για να έχετε το ακριβές μέγεθος). Επίσης μπορείτε στο ίδιο φύλλο χαρτιού να τυπώσετε περισσότερες εικόνες. Τις τυπωμένες εικόνες τις ψεκάζετε με spray της Giant γι εκτυπωτή Inkjet & κατόπιν κάνετε την επικόλληση.
A bottle with decoupage made as described here: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/07/bottle-with-image-of-holy-paraskevi.htmlthe icon of Saint Panteleimon including spa whose memory is celebrated today.
And a trick to format images for printing. Store the image on your computer. After you configure the appropriate insert it into a  Ward, where you can adjust the desired size easily or to lengthen. (It helps very vertical & horizontal table measures included to get the exact size). Also the same sheet of paper to print more images. The printed images spray with spray of Giant for Printer Inkjet & then make the paste.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου