Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

ΜΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΑΣ (A PLANT POT FOR MY LEMONTREE)

Μια παλιά πήλινη γλάστρα ανακαινίστηκε για να φιλοξενήσει τη λεμονιά μας.

  • Πρώτα περάστηκε με πάστα διαμόρφωσης το χείλος. 
  • Ακολούθησε κρακελέ του ενός συστατικού.
  • Μετά έγινε decoupage με εικόνες λεμονιών σκισμένες από χαρτοπετσέτα.
  • Τελειοποιήθηκαν οι εικόνες με αραιωμένα ακρυλικά χρώματα τοποθετημένα με σφουγγάρι.
  • Μερικά στρώματα λούστρου νεφτιού σταθεροποιούν την εργασία.
An old clay pot was renovated to accommodate our lemon tree.

  • First passed molding paste the rim.
  • Followed crackeled of one component.
  • After he became decoupage with lemon pictures torn from paper towel.
  • Refined the images with diluted acrylic colors arranged in a sponge.
  • Some layers of lacquer thinner stabilize work.

2 σχόλια: