Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΣΚΟΛ- ΚΟΛΛΙΕ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΕΚΤΟ ΑΝΘΟΣ (SCARF-NECKLACE DECORATED WITH KNITTED FLOWER)


Αυτό το κασκόλ πλέχτηκε με τα δάχτυλα όπως περιγράφεται εδώ:http://lila365idees.blogspot.gr/2013/11/scarf-knitted-with-fingers.html
Πλέχτηκε σε διάσταση  πέντε ή έξι φορές το επιθυμητό μήκος το οποίο ενώθηκε & διπλώθηκε στριφτά. Κατόπιν πλέχτηκε ομοίως ένα τμήμα 15 εκ. με τον ίδιο τρόπο που περιέβαλλε σαν θηλιά το κασκόλ. Πάνω στη θηλιά ράφτηκε ένα άνθος πλεγμένο με το ίδιο νήμα με αντίστοιχου μεγέθους βελονάκι σε σχέδιο περίπου σαν το πρότυποδηλαδή 5 γαϊτανάκια κλεισμένα σε κύκλο. Μέσα στον κύκλο 2 ποδαράκια , 2 γαϊτανάκια για τέσσερις φορές & σαν δεύτερη σειρά 1 άρριχτο γαϊτανάκι, 2 ποδαράκια ,1 άρριχτο γαϊτανάκι σε καθένα από τα δυο γαϊτανάκια της προηγουμένης σειράς.
This scarf was knitted with fingers as described here:http://lila365idees.blogspot.gr/2013/11/scarf-knitted-with-fingers.html
Was knitted dissociated five or six times the desired length which combined & folded rolling. Then also was knitted a part 15 cm. In the same way as surrounding loop scarf. Over the loop sewn a flower knitted with the same yarn with a similar size in crochet pattern much like the standard that is 5 (ch)΄in circled. In the circle 2double crochet stitch , 2 chain stitch for four times and like the second row 1 single crochet , two double crochet stitch, one single crochet  in each of the two previous series of the maypole.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου