Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ FROST & DECOUPAGE (QUADRANGLE BOTTLE WITH FROST & DECOUPAGE)

Αυτό το τετράπλευρο μπουκάλι άλλαξε όψη καλύπτοντας το πρώτα με frost θαλασσί & χρυσού χρώματος & ύστερα με decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Τέλος με conture(relief) τελειοποιήθηκαν οι εικόνες.
This quadrangle bottle changed face covering with the first frost azure & gold color & then with decoupage with pictures torn from paper towel. Finally with conture (relief) perfected the images.

1 σχόλιο: