Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΘΗΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (CHANGE IN OLD CASE OF PHOTOGRAPHIC CAMERA)

Μια θήκη φωτογραφικής μηχανής που είχε φθαρεί από την τριβή Σκέφτηκα να την ανακαινίσω κολλώντας φωτογραφίες σε μερικά σημεία με κόλα decoupage τις οποίες περιστοίχισα με κουκκίδες  από conture(relief) καθώς & κουκκίδες σε όλα τα φθαρμένα σημεία.
A camera bag which was worn out by friction I thought to renew sticking photos in places with decoupage glue which & encirclement with dots conture (relief) as & dots at all worn parts.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου