Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ ΑΠΟ ΚΑΡΟΤΟ (FLOWER OF CARROT)

Αυτό το video: https://www.facebook.com/video.php?v=233569493440800 σας εξηγεί πως κόβοντας κατάλληλα ένα καρότο να φτιάξετε ένα χρυσάνθεμο που μπορεί να στολίσει το κέντρο μιας σαλάτας από διάφορα χειμωνιάτικα λαχανικά. (Όσο πιο τρυφερό είναι το καρότο τόσο καλύτερα τυλίγονται τα πέταλα του άνθους.)
This video: https://www.facebook.com/video.php?v=233569493440800 explains how appropriately cutting a carrot to make a chrysanthemum that can adorn the center of a salad from various winter vegetables. (The more tender the carrot better wrap the petals of the flower.)

1 σχόλιο: