Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Η ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΦΑΤΝΗ (MINIMAL MANGER)

Εδώ: http://dabblesandbabbles.com/simple-wooden-nativity-scene/ υπάρχει το πρότυπο για να φτιάξετε την πιο απλή φάτνη που φαντάζεστε από ξύλο.

Here: http://dabblesandbabbles.com/simple-wooden-nativity-scene/ there is a pattern to make the most simple manger you imagine made of wood.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου