Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (SEMICIRCULAR FESTIVE BOX)

Ένα χάρτινο ημικυκλικό κουτί μεταμορφώθηκε για να φιλοξενήσει μπισκότα & να προσφερθεί ως δώρο. Αφαίρεσα τις κορδέλες- χερούλια (που τις ξανατοποθέτησα με το τέλος της εργασίας), έκανα decoupage σε όλη την επιφάνεια του κουτιού με χαρτοπετσέτα με γιορτινό θέμα που κάλυπτε επαναλαμβανόμενα όλη τη επιφάνεια της χαρτοπετσέτας. Κατόπιν τόνισα τις εικόνες με κόλλα με glitter & conture(relief).
A semicircular cardboard box transformed to accommodate biscuits & be offered as a gift. I removed the ribbons-handles (which the reinstall with the end of the job), I decoupage over the entire surface of the box with festive napkin with recurring issues covering the entire surface of the towel. Then I pointed out the images with glue with glitter & conture (relief).

2 σχόλια: