Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΡΑΚΕΛΕ ΣΕ ΖΩΝΕΣ (UPTURNED KRAKELE INTO ZONES)

Βλέποντας τη μικρή φωτογραφία μπορείτε να διαπιστώσετε πως να κάνετε κρακελέ σε ζώνες στην πίσω πλευρά πιάτου μετά το decoupage. Τοποθετείτε πιατάκια αναλόγου μεγέθους που θα σας βοηθήσουν να οριοθετήσετε τις ζώνες διαφόρων χρωμάτων στο κρακελέ. Για τη σειρά εργασιών κοιτάξτε εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2013/07/glass-plate-with-upturned-krakele.html
Seeing the small picture you can see how to do krakele into zones on the back side the plate after decoupage. You place saucers of similar size that will help you define the zones of different colors in krakele. To turn work look here: http://lila365idees.blogspot.gr/2013/07/glass-plate-with-upturned-krakele.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου