Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ ΑΝΘΗ (MAGAZINE CASE WITH PAINTED FLOWERS)

Αυτή την θήκη για περιοδικά την έχω φτιάξει πριν από είκοσι περίπου χρόνια τότε που δεν γνώριζα το decoupage & άλλες τεχνικές. 'Εφτιαξα το πατρόν των μεγάλων πλευρών το έδωσα σ' ένα μαραγκό & το έκοψε σε λεπτό κόντρα πλακέ δύο φορές & μετά το μοντάρισε με τρία ενδιάμεσα κομμάτια χοντρό κόντρα πλακέ όπως φαίνεται στη μικρή εικόνα. Κατόπιν αποτύπωσα δύο διαφορετικά σχέδια στις μεγάλες πλευρές & ζωγράφισα τα δύο μπουκέτα με άνθη. Τέλος πέρασα ένα στρώμα λούστρου με πινέλο & διατηρείται άθικτο τόσα χρόνια παρά τη διαρκή χρήση.
This pocket periodically review I have made before about twenty years since I did not know the decoupage & other techniques. 'I made the pattern of the long sides I gave it to a carpenter and he cut thin plywood twice & after mounting with three intermediate tracks thick plywood as shown in the small picture. Then two different imprinting patterns in large sides and I painted two bunches of flowers. Finally I had a layer of lacquer with brush and is maintained intactness so many years in spite of constant use.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου