Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ICON FOR THE FEAST OF THE VIRGIN MARY)

Σήμερα μεγάλη γιορτή τα "εννιάμερα" της Παναγίας. Γιορτάζει στην περιοχή μας η ξακουστή Πόρτα Παναγιά, βυζαντινή εκκλησία του δωδέκατου αιώνα. Κι εγώ σας δείχνω την εικόνα που έφτιαξα, τοποθετώντας με κόλα decoupage μια βυζαντινή εικόνα στην οποία τόνισα το περίγραμμα & τα φωτοστέφανα με conture (relief). Τέλος τα περιθώρια & τα πλαϊνά καλύφθηκαν με μαύρη σκόνη βελούδου (samt veloure).
Today great feast "novena" of the Virgin Mary. Celebrating in our famous Porta Panagia, Byzantine church of the twelfth century. And I'm showing you the icon I made, putting decoupage glue with a Byzantine icon which emphasize the outline & halos with conture (relief). Finally margins and the sides were covered with black powder velvet (samt veloure).

2 σχόλια: