Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΑΥΓΑ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ (EGGS WITH KRAKELE ONE COMPONENT)

Αυγά που τα έχω ήδη αδειάσει από το περιεχόμενό τους τα διακόσμησα με κρακελέ ενός συστατικού καλύπτοντας το αυγό κατ' ευθείαν με το υγρό του κρακελέ & καλύπτοντας από πάνω με κόκκινο ροδί ακρυλικό χρώμα .Αφού εμφανίσθηκαν οι ρωγμές (ανάλογα  πως έχουμε εφαρμόσει το ακρυλικό χρώμα με κάθετες ή οριζόντιες πινελιές) έκανα decoupage με μικρές εικόνες από χαρτί decoupage σε μικρό τμήμα του αυγού. Σε σκούρα κρακελέ δεν κάνουμε decoupage με χαρτοπετσέτα γιατί δεν φαίνονται οι εικόνες. Στο τέλος τόνισα το περίγραμμα των εικόνων τύπου καμέο με pearle pen & τις πασχαλινές εικόνες με conture(relief).Eggs that have been emptied of their contents decorate with krakele one component covering the egg straight with fluid krakele & covering over with rosy red acrylic paint. Having appeared cracks (depending how we apply the acrylic paint vertical or horizontal strokes) made with small decoupage paper decoupage images from a small portion of the egg. In dark krakele not do decoupage paper towel why not show the images. At the end accentuate the contours of images type cameo with pearle pen & the Easter images with conture (relief).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου