Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ (CARDBOARD LAMP)

Βλέποντας αυτή την ιστοσελίδα http://filo-so-pia.blogspot.gr/2013/04/lampadario-di-carta.html θυμήθηκα τα φωτιστικά που κατασκευάζαμε όταν ήμουνα έφηβη με μόνο εφόδιο χαρτόνι & κόλλα .Κόβοντας όμοιους κύκλους κατασκευάζεται μια μπάλα  πολυεδρική & από το σημείο που λείπει ένας κύκλος μπαίνει το καλώδιο με τη λάμπα. εδώ χρησιμοποιώντας ένα φιγουροκόφτη δίνει τη δυνατότητα να βγαίνει το φως με διάφορα παιχνιδίσματα.
Seeing this site http://filo-so-pia.blogspot.gr/2013/04/lampadario-di-carta.html I remembered that manufactures lighting when I was a teenager with only cardboard and glue supply. Cutting circles made ​​a similar faceted ball and the point of missing a cycle enters the cable with the lamp. here using a  cutter for paper if the opportunity comes to light in various playful.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου