Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

ΚΟΥΒΑΔΕΣ & ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΑΝΤΕΛΛΑ (BUCKETS & POTS DECORATED WITH LACE)

Ένας εύκολος τρόπος να διακοσμήσετε γλάστρες ή παλιούς κουβάδες (για να γίνουν κασπώ) είναι να ψεκάσετε πρώτα τα αντικείμενα με χρώμα ,μετά να τοποθετήσετε πάνω σ΄ αυτά πλαστικά πετσετάκια δαντέλλας & μετά να ψεκάσετε με spray αντιθέτου χρώματος, όπως φαίνεται στις μικρές εικόνες. Το πετσετάκι δεν καταστρέφεται.με ένα μόνο πετσετάκι μπορείτε να διακοσμήσετε όσα αντικείμενα θέλετε.
An easy way to decorate pots or old buckets  (to be pot) is to first spray objects with color, then put them up in plastic lace doilies and then spray it with spray paint otherwise, as shown on the small images. The doily is not damaged. With just a doily to decorate what you want objects.

1 σχόλιο: