Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

DECOUPAGE ΣΕ ΠΕΤΡΑ (DECOUPAGE IN STONE)

Σε μια απλή επίπεδη πέτρα έγινε decoupage με χαρτοπετσέτα & με κατάλληλα πινέλα &ακρυλικά χρώματα ενοποιήθηκε η χαρτοπετσέτα με το υπόλοιπο της πέτρας & τονίσθηκαν μερικά σημεία.
In a simple flat stone was decoupage with paper towel and with appropriate brushes and acrylic colors unified the napkin with the rest of the stone and highlighted some points.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου