Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

DECOUPAGE ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΣΚΕΥΩΝ (DECOUPAGE WITH DRAWINGS OF OLD GLAYPOTS)

Αυτόν τον "κουκά"  (παλιό πήλινο βάζο διατήρησης τροφίμων) τον διακόσμησα με decoupage, μιμούμενη τα παλιά σχέδια πήλινων αγγείων που έφτιαχναν οι παραδοσιακοί αγγειοπλάστες πρόγονοι του πατέρα μου στο χωριό Φανάρι Καρδίτσας, παλιό κέντρο κατασκευής πήλινων ειδών.
This "cuckα" (old ceramic jar for preserving food) decorate it with decoupage, imitating the old drawings they made in clay pots the traditional potters ancestors of my father's village in Fanari of Karditsa , old pottery manufacturing center.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου