Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΠΟΔΟ DECOUPAGE ΣΕ ΠΙΑΤΟ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ( RETURN DECOUPAGE PLATE WITH GOLD AT THE MARGINS)

Σε διάφανο γυάλινο πιάτο αφού έγινε ανάποδο decoupage με χαρτοπετσέτα, έφινε στο υπόλοιπο τμήμα του ανάποδη επικάλυψη με φύλλα ψευδόχρυσου χωρίς σαφή όρια. Πίσω από την εικόνα με τη χρήση σφουγγαριού τοποθετήθηκε λευκό ακρυλικό χρώμα για να γίνει πιο ευκρινής η εικόνα.  Μετά το στέγνωμα όλο το πιάτο καλύφτηκε με χρυσό ακρυλικόχρώμα. Τέλος ένα ψέκασμα με spray λούστρου σταθεροποιεί την εργασία.
In transparent glass plate after it became inverted with napkin decoupage, efine the remainder of the reverse overlap with ormolu leaves without clear boundaries. Behind the image using the sponge placed white acrylic paint to make it more clear picture. After drying the whole dish was covered with gold acrylic paint. Finally a spray with spray glaze stabilizes the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου