Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΓΚΙΟΥΜΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΗΛΙΑΝΘΩΝ (DECOUPAGE IN JAR OF TIN WITH IMAGES OF SUNFLOWERS)

Σε ένα τσίγκινο γκιούμι (δοχείο μεταφοράς νερού & γάλακτος) αφού ψεκάστηκε με λευκό spray έγινε decoupage με εικόνες ηλιάνθων σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Κατόπιν με λεπτό πινέλο & ακρυλικά χρώματα τελειοποιήθηκαν οι εικόνες. Με πράσινο spray έγιναν ελαφρό ψέκασμα σε μερικά σημεία.Τελικά στρώματα ματ λούστρου σταθεροποιούν την εργασία.
To a tin jar (water and milk transport container) after sprayed with white spray was decoupage with images sunflower torn from the napkin. Then with fine brush & acrylic paint the images were perfected. Green sprays have been sprayed lightly in a few points. Ultimate matt polish layers stabilize the work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου