Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΝΥΦΙΑΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ (WEDDING GLASSES)

Χρησιμοποιώντας stencil με τα αρχικά των νεονύμφων, χρυσό ακρυλικό χρώμα & conture (relief) διακόσμησα αυτά τα ποτήρια για να χρησιμοποιηθούν από το ζευγάρι στον αρραβώνα. Φιόγκοι από κορδέλλες κολλημένες στο πόδι του ποτηριού με θερμοκόλλα συμπλήρωσαν τη διακόσμηση.
Using stencil with honeysuckle initials, golden acrylic color & conture (relief) I decorated these glasses for use by the couple in the engagement. Bows of ribbons glued to the glass leg with hot melt filled the decoration.

1 σχόλιο: