Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΠΙΑΤΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΜΟΤΙΒΟ (PLATE OF WALL WITH REPEATED PATTERN)

Αυτό το πιάτο τοίχου ζωγραφίστηκε με ακρυλικά χρώματα ως εξής:

  • Πρώτα καλύφτηκε το πήλινο πιάτο με λευκό χρώμα 
  • Κατόπιν τυπωθηκε με καρμπόν γραμμικό σχήμα που δημιουργήθηκεμε επαναλαμβανόμενο σχήμα γωνίας 60 μοιρών.
  • Με ακρυλικά χρώματα καλύφυηκαν τα σχήμτα & με λεπτό πινέλο τονίστηκαν οι λεπτομέρειες.
  • Τέλος ένα στρώμα λούστρου καλύπτει το πιάτο για προστασία.

This wall plate was painted with acrylic paints as follows:

  • First covered the clay plate with white color
  • It was then printed with a carbon-like linear shape created with a 60-degree repeating shape.
  • With acrylic colors the shapes were covered and the details were highlighted with a fine brush.
  • Finally, a layer of polish covers the plate for protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου