Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΕΙΚ (THREE FOR THE BREATH OF MAFINS)


Φτιάχνωντας μικρά κέικ σύμφωνα με την συνταγή εδώ: http://www.argiro.gr/recipe/mafin-me-sokolata/ σκέφτηκα πως για να βάλω την ίδια ποσότητα στα φορμάκια δίχως να λερώσω το χείλοςς κάθε φόρμας , αφού έφτιαξα το μείγμα τοποθέτησα μια σακούλα τροφίμων σε ένα μπωλ, γυρίζοντας τα άκρα της σακκούλας πρός τα έξω, έβαλα εκεί το μείγμα , έκλεισα τη σακούλα, έκανα μια ψαλιδιά σε μια κάτω γωνία & πιέζοντας έβαλα την ανάλογη πασότητα μείγματος στις φόρμες.
Cooking small cakes according to the recipe here: http://www.argiro.gr/recipe/mafin-me-sokolata/ I thought to put the same amount into molds without soiling the leading edge of each form, since I made the mixture placed a food bag in a bowl, turning the ends of the bag outwards, put there in the mix, I closed the bag, I made a scissors in a lower corner & pushing I put the appropriate mix of passion into the forms.

1 σχόλιο: