Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΚΕΡΙΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ (EASTER CANDLES WITH MEMORIES KERINES FIGURES)

Σε πλακέ λευκές λαμπάδες μπορεί να επικολλήσει με ζεστό κερί κέρινες φιγούρες, οι οποίες έχουν προηγουμένως δημιουργηθεί χύνοντας κερί σε καλούπια σιλικόνης με πασχαλινά σοκολατάκια!
In flat white candles can be pasted with hot candle wax figures, which have been previously formed by pouring wax into silicone molds with Easter chocolates!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου