Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ (PATENT FOR FOLDING OF CLOTHES)


Βλέποντας το video εδώ:https://www.bestoffers-gr.com/wp/flip-fold-2/ έφτιαξα το ανωτέρω εργαλείο από σκληρό χρτόνι βλέποντας το video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=XtjsBUSiORs
Seeing this video: https://www.bestoffers-gr.com/wp/flip-fold-2/ I made the above tool hard chrtoni watching the video here: https://www.youtube.com/watch?v=XtjsBUSiORs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου