Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

DECOUPAGE ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ (DECOUPAGE ON GLASS PITCHER)

Σε γυάλινη κανάτα έγινε απ΄ευθείαςdecoupage με εικόνα από χαρτοτσέτα η οποία προηγουμένως είχε ψεκαστεί με spray κόλας συγκάλυψης για αποκτήσουν οι εικόνες αδιαφάνεια. Μετά το στέγνωμα κάλυψα εξ ολοκληρου την κανάτα με διάφνο cristal gel τοποθετημένο χτυπητά με σπάτουλα για να αποκτήσει όψη ραγισμένου γυαλιού. Τέλος με conture (relief) επεξεργάστηκα τις εικόνες & το χείλος της κανάτας.
In glass jug made directly with decoupage image napkin which had been previously sprayed with spray glue masking to obtain images opacity. After drying fully covered the jar with transparent cristal gel disposed scrambled with a spatula to obtain appearance cracked glass. Finally with conture (relief) edited the images and the rim of the jug.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου