Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ "ΤΟΥΛΙΠΕΣ" (BOTTLE WITH "TULIPS")

Σε ένα μπουκάλι μετά την κάλυψη του με αδιάφανο primer έγινε decoupage με εικόνεα σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Μετά με ακρυλικό χρώμα σύμφωνο με το φόντο της χαρτοπετσέτας ενσωματώθηκαν οι εικόνες στο φόντο. Με την χρήση λεπτών μαρκαδόρων τονίστηκαν οι εικόνες.
Τέλος ένα στρώμα λούστρου σταθεροποιεί την εργασία.
In a bottle after covering with opaque primer was decoupage with pictures torn from paper towel. After acrylic color conforming with the background of napkin integrated images in the background. With the use of thin markers highlighted the images.
Finally a layer of lacquer stabilizes work.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου