Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΟ ΣΠΙΡΑΛ ΒΡΑΧΙΟΛΙ KUMIHIMO (LIGHT COLORED SPIRAL BRACELET KUMIHIMO)

Αυτό το βραχιόλι πλεγμένο με την τεχνική  kumihimo θέτοντας τα χρώματα στην αρχή με τον τρόπο που φαίνονται στο σχεδιάγραμμα & ακολουθώντας κατά βάσιν τις οδηγίες στο video εδώ: //lila365idees.blogspot.gr/2017/03/kumihimo-kumihimo-spiral-

bracelet-with.html με λιγώτερες κλωστές.
This bracelet braided with the technical kumihimo putting colors at the beginning in the manner shown in the diagram and following essentially the instructions in the video here:  https://lila365idees.blogspot.gr/2017/03/kumihimo-kumihimo-spiral-bracelet-with.html with fewer cords.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου