Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (OLD PHOTOS ON THE OCCASION OF DAY OF WOMEN)

Σήμερα 8 Μαρτίου εορτάζεται η "μέρα της γυναίκας" & μάλιστα της εργαζόμενης γυναίκας. Εμείς οι μεγαλύτερε γυναίκες που ζήσαμε & σε άλλους καιρούς διαπιστώνουμε πως έχουν γίνει πολλά βήματα από το να βγει η γυναίκα από το πρότυπο της νοικοκυράς, να εργάζεται & να αποκτήσει την αυτονομία της. Μάλιστα σήμερα κοιτάζω αυτές τις φωτογραφίες από την έκθεση της πρώτης διδασκαλίας μου στη Λαϊκή επιμόρφωση στην Καλαμπάκα τον Ιούνιο του 1979, πριν τριανταεπτά χρόνια! Πόσα έχουν αλλάξει από τότε! Τότε οι γυναίκες κεντούσαν, έπλεκαν, προσπαθούσαν να διακοσμήσουν το σπίτι τους, έραβαν οι ίδιες τα ρούχα τους
προσπαθώντας μ' αυτό τον τρόπο να συμβάλλουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σήμερα οι κόρες αυτών αντιμετωπίζουν με διαφορετικό μάτι τη ζωή.

Today March 8 is celebrated the "Women's Day" and even working women. We older women who lived and at other times we find that there have been many steps in to get the woman of the model housewife, work and gain autonomy. In fact today I look these photos from the report of my first teaching in People training in Kalambaka in June 1979, thirty years ago! When the women embroidered, woved, trying to decorate their home, sewed their own clothes with trying this way to contribute to the family budget. Today daughters of those faced with different eye life.

1 σχόλιο: