Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΚΡΑΚΕΛΕ (COCK IN BOTTLE WITH CRACKELED)

Όταν μεταμόρφωσα αυτό το μπουκάλι με την εικόνα του κόκκορα θυμήθηκα ένα αίνιγμα από τα παιδικά μου χρόνια:
"Βασιλέας δεν είμαι,
κορώνα φορώ,
ωρολόγι δεν έχω
τις ώρες μετρώ".
Τι είναι; Ο κόκκορας.
Στο σκούρο μπουκάλι κατ' ευθείαν μπήκε ένα στρώμα κρακελέ του ενός συστατικού, μετά κάλυψη με κίτρινο χρώμα τοποθετημένο με σφουγγάρι για εμφανισθούν ρωγμές. Μετά decoupage με εικόνες σκισμένες από χαρτοπετσέτα & κάλυψη με λούστρο νερού & τονισμό των περιθωρίου με conture(relief).
When transforming this bottle with the image of the cock I remembered a riddle of my childhood:
"I am not King,
crown I wear,
watchmakers have not
I count the hours. "
What is; The cock.
n a dark bottle has gone through a cracked layer of one component, then yellow cover mounted a sponge cracking appear. After decoupage with pictures torn from paper towel and cover with glaze water & intonation in marginal with conture (relief).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου