Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΜΙΚΡΟ ΓΚΙΟΥΜΙ ΜΕ ΝΤΑΛΙΕΣ (SMALL VESSSEL WITH DAHLIAS)

Βρήκα ένα μικρό παλιό γκιούμι (δοχείο μεταφοράς νερού) & το μεταμόρφωσα  με την τεχνική decoupage. Ήταν το ατομικό μου μικρό γκιούμι το μόνο που μπορούσα να σηκώσω & να μεταφέρω νερό όταν ήμουνα μικρό παιδάκι στο εξοχικό μου. (Τότε δεν υπήρχε δίκτυο νερού στα σπίτια!!)
Πρώτα ψεκάστηκε με πράσινο spray, ακολούθησε decoupage με εικόνες από ντάλιες σκισμένες από χαρτοπετσέτα. Οι εικόνες τονίστηκαν με ακρυλικά χρώματα με λεπτό πινέλο & με σφουγγάρι τονίστηκε το φόντο & τέλος ένα στρώμα γυαλιστερό λούστρου νεφτιού για λάμψη & προστασία.
I found a small old gkioumi (water transport container) & transform with the technique decoupage. He was my private little gkioumi all I could to lift & transfer water when I was a small child in my cottage. (Then there was no water supply in the houses !!).
First sprayed with green spray, followed decoupage with pictures of dahlias from torn paper towel. The images were highlighted with acrylic colors with fine brush & sponge highlighted the background and finally a layer of glossy lacquer thinner shine & protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου