Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Το ‘ΑΚΡΙΑΜΙ» , ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Φτιάχνοντας τον πελτέ (διαυγή πηχτή μαρμελάδα) από κορόμηλα όπως περιγράφω εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2013/09/jam-damsons.htmlθυμήθηκα μια παλιά ξεχασμένη διαδικασία που μου την έχει περιγράψει η μητέρα μου.. Στα τέλη Αυγούστου τότε που ωρίμαζαν τα κορόμηλα που υπήρχαν εν αφθονία στο χωριό μου στην Κρανιά Ασπροποτάμου, οι νοικοκυρές έφτιαχναν το «ακριάμι». Ήταν ένα κατασκεύασμα όπως η μαρμελάδα που περιγράφω προηγουμένως, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, που δεν προοριζόταν για τροφή αλλά ήταν απαραίτητο συστατικό της στερέωσης της βαφής των  μάλλινων υφασμάτων που έφτιαχναν τότε στα παλιά χρόνια!!!!!!!  
Making pelte (clear thick jam) by mirabelles as I describe here: http://lila365idees.blogspot.gr/2013/09/jam-damsons.htmlI remembered an old forgotten process I have described my mother ..In late August they matured the mirabelles that existed in abundance in my village in Kraniá Aspropotamos the housewives were making the "akriami". It was a construct such as jam I describe above, without the addition of sugar not intended for food but it was a necessary component of the fixation of the dye wool fabrics used to make it in olden times !!!!!!!

1 σχόλιο: