Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΟ ΒΓΑΛΣΙΜΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΩΝ ΑΠ' ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ (TRICK FOR TAKING OFF PIPS FROM 'THE CHERRIES)


Τώρα που είναι η εποχή των κερασιών βλέποντας αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=LgneDTjXDrw&feature=youtu.be έμαθα πως να βγάζω τα κουκούτσια των κερασιών αν δεν έχω το σχετικό εργαλείο.
Now that is the season of of cherries watching this video: https://www.youtube.com/watch?v=LgneDTjXDrw&feature=youtu.be I learned that removing pits of cherries if I do not have the associated tool.

1 σχόλιο: