Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΜΕ SPRAY & ΣΠΑΓΓΟ (DECORATION BOTTLE WITH SPRAY & STRINGS)


Βλέποντας αυτό εδώ: http://decoracion.facilisimo.com/blogs/ideas-diy/que-podemos-hacer-con-unas-botellas_1611619.html διαμόρφωσα αυτό το μπουκάλι για να το χρησιμοποιήσω σαν ανθοδοχείο για ένα μόνο άνθος!
Ψέκασα το μπουκάλι με σκούρα χρώματα, μετά πέρασα με σφουγγάρι Χρυσό χρώμα που το σκούπισα αμέσως ώστε να μείνει το χρώμα μόνο μέσα στις εσοχές. Mε κουκκίδες από conture(relief) κάλυψα τις ανάγλυφες επιγραφές. Ένα στρώμα λούστρου νεφτιού προφυλάσσει την εργασία. Τέλος ο λαιμός του μπουκαλιού με λινάτσα & χρυσό σπάγκο. 
Seeing this here: http://decoracion.facilisimo.com/blogs/ideas-diy/que-podemos-hacer-con-unas-botellas_1611619.html Configuring this bottle to use as a vase for just one flower!
Spray bottle with dark colors, then spent with a sponge Gold color wiping immediately that color remaining only into the recesses. With dots conture (relief) cover embossed inscriptions. A thinner layer of lacquer protects work. Finally the neck of the bottle with sackcloth & gold string.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου