Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

"ΜΑΝΤΑΛΑ" ΣΕ ΠΕΤΡΕΣ ("MANDALA" ON STONES)

Μάνταλα είναι ένα αφηρημένο σχέδιο που έχει συνήθως κυκλική μορφή. Στην πραγματικότητα, «μάνταλα» είναι μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει «κύκλος». Τα μάνταλα έχουν γενικά ένα αναγνωρίσιμο κεντρικό σημείο, από το οποίο προέρχεται μια σειρά από σύμβολα, σχήματα και μορφές.
Σχεδίασα το προσχέδιο ενός μάνταλα πάνω σε πέτρες χρησιμοποιώντας πρότυπα από χαρτόνι σαν αυτά εδώ που με βοήθησαν να ζωγραφίσω το μάνταλα με κουκκίδες από conture(relief) & pearl pen).


Μελετήστε αυτό το video: https://www.youtube.com/watch?v=hEA7kpVN29o για να ζωγραφίσετε το μάνταλα με πινέλα σε διάφορα πάχη.
A mandala is a complex abstract design that is usually circular in form. In fact, "mandala" is a Sanskrit word that means "circle". Mandalas generally have one identifiable center point, from which emanates an array of symbols, shapes and forms.
I designed the blueprint of a mandala on stones using cardboard patterns like those here who helped to paint the mandala with dots conture (relief) & pearl pen).
Read through this video: https://www.youtube.com/watch?v=hEA7kpVN29o to paint the mandala with brushes in different thicknesses.

1 σχόλιο: