Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ DECOUPAGE (QUADRANGLE BOTTLE WITH DECOUPAGE)

Αυτό το μπουκάλι με τις τέσσερις πλευρές άλλαξε όψη μεταμορφώνοντας το όπως αυτό εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/05/bottle-with-geishas.html
Μόνο που στο τέλος το σκούρο τμήμα καλύφτηκε με ένα στρώμα gold glitter finish για να μείνουν τα χρυσά στίγματα στην επιφάνεια του.
This bottle with its four sides has changed face transforming it like this here: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/05/bottle-with-geishas.html
Only at the end of the dark portion was covered with a layer of gold glitter finish to become the gold spots on its surface.

1 σχόλιο: