Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΙΤΡΩ, SPRAY & ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ (BOTTLE TREATED WITH COLORS VITRAUX, SPRAY & DOTS)

Το μπουκάλι αυτό το μεταμόρφωσα με τον τρόπο που εξηγείται εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/04/bottle-inspired-by-mosque-of-north.html μόνο που στο τέλος έκανα & κουκκίδες με pearl pen που στην κάθετη επιφάνεια σταλάζουν σαν δάκρυα.
The bottle of this transfigured in the manner be explained here: http://lila365idees.blogspot.gr/2015/04/bottle-inspired-by-mosque-of-north.html Only at the end I made & dots with pearl pen that in the vertical surface dripping like tears.

2 σχόλια: