Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΜΕ PRISMA FANTASY (EARRINGS WITH PRISMA FANTASY)

Αυτά τα σκουλαρίκια έγιναν με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ:  http://lila365idees.blogspot.gr/2014/11/prisma-fantasy-dimentional-magic-rings.html & μετά το στέγνωμα & την κάλυψη με dimentional magic προσαρμόστηκαν τα καστόνια σε έτοιμα κρεμάσματα σκουλαρικιών.
These earrings were made in the manner described herein: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/11/prisma-fantasy-dimentional-magic-rings.html & After drying & cover with dimentional magic adapted the kastonia in ready pendant earrings

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου