Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ ΒΕΛΟΥΔΟ (PAINTING ON VELVET)

Μπορείτε να φτιάξετε διακοσμητικά μαξιλάρια από βελούδο ως εξής:

  • Πρώτα χρησιμοποιώντας μαρκαδόρο για όλα τα υλικά να σχεδιάσετε απλά περιγράμματα λουλουδιών.
  • Κατόπιν γεμίστε τα κενά με ακρυλικά χρώματα ή χρώματα για ύφασμα. Το χρώμα βγαίνει παχύ πάνω στο πέλος του βελούδου.
  • Τέλος με contute(relief) τονίστε τις γραμμές σχεδίασης.
Αυτό το μαξιλάρι το έχω φτιάξει πριν πάρα πολλά χρόνια & έκτοτε παραμένει αναλλοίωτο.

You can make decorative pillows of velvet as follows:
  • First using a marker for all materials to simply draw flowers outlines.
  • Then fill in the blanks with acrylic paints or fabric paints. The color comes out thick on the nap of  velvet.
  • Finally with contute (relief) highlight design lines.
This pillow I have made many years ago and has since remained unchanged.

1 σχόλιο: