Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (IN GENERAL ABOUT ACRYLIC PAINT)

Εδώ: http://www.eltallerdeire.com/2013/09/hablemos-sobre-pintura-acrilica.html & εδώ: http://lasmanualidades.imujer.com/2010/07/06/tecnicas-de-pintura-acrilica υπάρχουν οδηγίες & video για τη χρήση των ακρυλικών χρωμάτων.
Here: http://www.eltallerdeire.com/2013/09/hablemos-sobre-pintura-acrilica.html &here:http://lasmanualidades.imujer.com/2010/07/06/tecnicas-de-pintura-acrilica any instructions & video on the use of acrylic paints.

1 σχόλιο: