Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΟΨΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑΣ (BOTTLE WITH VIEW OF UNDERWATER CAVE)

Μεταμόρφωσα αυτό το μπουκάλι & του έδωσα την όψη υποβρύχιας σπηλιάς  ακριβώς όπως περιγράφω εδώ: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/05/bottle-rock-cave.html προκειμένου να συμμετάσχω στο διαγωνισμό μεταμόρφωσης μπουκαλιού του κρασιού Αμπελήσιους.
Transformed this bottle and I gave him the appearance of an underwater cave exactly as described here: http://lila365idees.blogspot.gr/2014/05/bottle-rock-cave.html to participate in the transformation contest bottle of wine Ampelisious.

1 σχόλιο: