Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΣΚΟΛ ΠΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ (SCARF KNITTED WITH ARMS)

Εδώ: http://www.chemknits.com/2013/02/arm-knit-cowl-finishe
d-in-under-1-hour.html υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες & βίντεο να σας καθοδηγήσουν για να πλέξτε κασκόλ χρησιμοποιώντας μόνο τα μπράτσα σας!!!!!!!!!!!!!

Here: http://www.chemknits.com/2013/02/arm-knit-cowl-finished-in-under-1-hour.html There are detailed instructions and videos to guide you to knit scarf using only your arms!!!!!

3 σχόλια: