Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΔΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (GIFT WRAPPING WITH NEWSPAPER)

Βλέποντας εδώ: http://alisaburke.blogspot.gr/2010/11/holiday-crafting-with-book-pages.html τον τρόπο περιτυλίγματος δώρου , εμπνεύστηκα & έφτιαξα κάτι παρόμοιο. Πάνω στο λευκό τμήμα της ετικέτας μπορούν να γραφούν οι ευχές.
Seeing here: http://alisaburke.blogspot.gr/2010/11/holiday-crafting-with-book-pages.html how to wrap a gift, I was inspired and I made something a similar. On the white part of the label can be written wishes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου