Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

Μικρά μπουκάλια από βυσσινάδα άλλαξαν όψη για να διακοσμήσουν ένα ράφι εξοχικού σπιτιού κοντά στη θάλασσα!

  • Πρώτα με χαρτοταινία χωρίστηκαν τα μπουκάλια δε δύο μέρη.
  • Το κάτω μέρος καλύφθηκε με primer.
  • Το άνω μέρος που θα αποτελέσει τον ουρανό καλύφθηκε με γαλάζιο frost  για να διατηρήσει τη διαφάνεια του.
  • Από μια χαρτοπετσέτα & ένα χαρτομάντηλο με εικόνες καραβιών κολλήθηκαν με κόλλα decoupage. 
  • Με ακρυλικά χρώματα συμπλήρωσα το φόντο απεικονίζοντας τη θάλασσα. Ζωγράφισα & λίγα σύννεφα καλύπτοντας τυχόν ελαττώματα της κάλυψης με frost. 

Small bottles of sour cherry changed appearance to decorate a shelf cottage near the sea!

  • First with paper tape divided the bottles is two parts.
  • The bottom was covered with a primer.
  • The upper part will be the blue sky covered with frost to maintain transparency.
  • From a paper towel & a tissue with pictures boats were glued with glue decoupage.
  • With acrylics I filled the background portraying the sea. I painted & a few clouds covering defects coverage with frost.


6 σχόλια: