Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

DECOUPAGE ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ (DECOUPAGE IN OLD METAL BOX)

 Ένα παλιό μεταλλικό κουτί μεταμορφώθηκε ως εξής:

  • Πρώτα ψεκάστηκε πρώτα με κόκκινο & μετά ελαφρά με λευκό χρώμα να καλυφθούν οι παλιές εικόνες.
  •  Ύστερα έγινε decoupage με εικόνες λαχανικών από χαρτοπετσέτα.
  • Με υπόλευκο ακρυλικό χρώμα ενοποιήθηκαν οι εικόνες με το φόντο χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι σαν πινέλο για να φανούν οι πινελιές σαν γρατσουνιές.
  • Ακολούθησε επεξεργασία με κρακελέ δύο συστατικών. (Αυτό είναι προαιρετικό). 
  • Τέλος ένα στρώμα spray λούστρου για προστασία.


An old metal box transformed as follows:

  • First first sprayed with red & lightly with white color to cover the old images.
  • It later became decoupage with pictures of vegetables from paper towel.
  •  With off white acrylic paint consolidated images as the background with the background using the sponge like  rush  to look touches like scratches.
  • Followed by treatment with krakele two components. (This is optional).
  • Finally a layer of spray lacquer for protection.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου