Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΜΠΑΟΥΛΟ (RENOVATION OF OLD TRUNK)




Αυτό το μπαούλο που είχα βρει πεταμένο σε μια αποθήκη & είχε κατασκευασθεί πριν περίπου ένα αιώνα προσπάθησα να το βελτιώσω ως εξής:  

Έβαψα με μπεζ & υπόλευκο χρώματα τα ξύλινα & μεταλλικά μέρη του μπαούλου & στο υπόλοιπο τμήμα του του ήταν καλυμμένο με ύφασμα (που ήταν κατεστραμμένο) το κάλυψα με αυτοκόλλητο πλαστικό. 


This trunk that I had found thrown in a warehouse and was built about a century ago tried to improve as follows:
I painted with beige and cream colored the wooden & tin parts of Trunk & the rest of the was covered with fabric (which was damaged) cover it with adhesive plastic.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου