Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

"ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ. " ("SNOWY BOTTLE")

Ένα απλό μπουκάλι από ουίσκι μεταμορφώθηκε ως εξής:
Πρώτα κόβουμε δύο εικόνες από χαρτί decoupage & κάνουμε επικόλληση. Η επικόλληση με χαρτί decoupage σε γυαλί θέλει πολύ προσοχή στο στρώσιμο για να μην υπάρχουν ζάρες. Γιαυτό κολλάμε από το κέντρο προς τα έξω.
Μετά με πάστα decoupage καλύπτουμε το μπουκάλι. Χρησιμοποιούμε λεία πάστα γιατί στρώνει καλύτερα  & χτυπώντας με τη σπάτουλα δημιουργούμε την ανώμαλη επιφάνεια στο γυαλί. σκεπάζουμε όλο το μπουκάλι καθώς & τα όρια των εικόνων.
Μετά το στέγνωμα τονίζουμε τις εικόνες με μαρκαδόρους Giott0& contour(relief). 
Τέλος ένα πέρασμα με spray  λούστρου για σταθεροποίηση των υλικών & αντοχή. 

A simple bottle of whiskey transformed as follows:
First two pictures cut from paper decoupage & make paste. The paste with paper decoupage on glass wants much attention to running-for there are no creases. Therefore glue from the center outward.
Then cover with decoupage paste the bottle. We use smooth paste paves better & why hitting the spatula create a rough surface on the glass. Cover the whole bottle and as the limits of the images.
After drying stress images with markers Giott0 & contour (relief).
Finally a pass with spray lacquer to stabilize of materials and durability.

2 σχόλια: