Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΟΥΒΑΡΙΟΥ (SKEIN'S WINDING)

Αν πλέκετε & έχετε πολλά νήματα & μπερδεύονται είναι μια ευκαιρία να τα τακτοποιήσετε.  Εδώ http://blog.lionbrand.com/2012/07/13/keep-yarn-organized-learn-how-to-wind-a-center-pull-ball-by-hand/ παρατηρώντας διαδοχικές φωτογραφίες μαθαίνετε πως με τη βοήθεια βελόνας πλεξίματος μπορείτε να τυλίξτε νήμα σε κουβάρι που μπορείτε να βγάζετε το νήμα απ' το εσωτερικό του.
If you have multiple string & yarn & confused is an opportunity to arrange them. Here http://blog.lionbrand.com/2012/07/13/keep-yarn-organized-learn-how-to-wind-a-center-pull-ball-by-hand/ observing successive images that you learn with the help of knitting needle you can wrap yarn skein in which you can remove the thread from the inside.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου