Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΡΑΚΕΛΕ (BOTTLE TRANSFORMATION WITH CRACKET SEAL)

Αυτό το μπουκάλι  μεταμορφώθηκε ως εξής:

 • Πρώτα ένα στρώμα primer σε spray.
 • Πρώτα decoupage με εικόνα σκισμένη από χαρτοπετσέτα.
 • Μετά χρησιμοπποιώντας σφουγγάρι καλύφτηκε η υπόλοιπη επιφάνεια με χρώμα σύμφωνο με τηο φόντο της χαρτοπετσέτας.
 • Χρησιμοποιώντας σφραγίδα σε σχήμα αποτύπωσης κρακελέ των δύο συστατικών και καφέ μελάνη τονίστηκε το φόντο.
 • Ακολούθως ένα στρώμα spray σε λούστρο.
 • Τέλος τονισμός με κουκίδες λευκού  conture(relief) στις μαργαρίτες και στη δαντέλλα.

This bottle was transformed as follows:

 • First a coat of spray primer.
 • First decoupage with a picture torn from a paper towel.
 • Then using a sponge the rest of the surface was covered with a color matching the background of the napkin.
 • Using a two component craquelure stamp and brown ink the background was highlighted.
 • Then a layer of spray glaze.
 • Finally accent with dots of white contour (relief) on the daisies and on the lace.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Powered By Blogger