Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΓΚΥΖΗ (BOTTLE WITH TABLET OF GIZZI)

Αφού τύπωσα την εικόνα από τον πίνακα του Γκύζη που ονομάζεται "Ο παπούς προσφέρει μήλα" σε μέγεθος που να ταιριάζει ακριβώς στο τμήμα του μπουκαλιού που θα τον επικολλούσα. Την κόλλησα στη μια πλευρά του μπουκαλιού με κόλα decoupage. Αφού στέγνωσε κάλυψα την εικόνα με ένα στρώμα λούστρου για να μην επηρεαστεί από τις επόμενες εργασίες. Κατόπιν κάλυψα το υπόλοιπο μπουκάλι με κόλα χειροτεχνίας &  ένα φύλλο από χαρτομάντηλο ελαφρά ζαρωμένο.  Με μαύρο ακρυλικό χρώμα κάλυψα το υπόλοιπο μπουκάλι. Ακολούθησε επεξεργασία  κυρίως με χάλκινη δακτυλοπατίνα, καθώς & με δακτυλοπατίνες άλλων αποχρώσεων η όλη εργασία. Τριγύρω από την εικόνα έναν μια γραμμή με μαύρο conture (relief). την οποία γραμμή αμέσως την τράβηξα προς τα έξω με φαρδύ πινέλο με αποτέλεσμα  να φαίνεται ένα βάθος τριγύρω από την εικόνα. Η ολοκληρώθηκε με μερικά στρώματα λούστρου.
After I printed the image from the list in Gizi called "The grandfather offers apples" in size to exactly fit the part of the bottle to be affixed. I stuck it to one side of the bottle of decoupage pack. After drying, I covered the image with a layer of glaze so that it would not be affected by subsequent work. Then I covered the rest of the artisanal bottle and a lightly wrinkled tissue sheet. I covered the rest of the bottle with black acrylic paint. The work was followed mainly with copper finger patina, as well as with all other finger nails. Around the picture a line with black conture (relief). which I immediately pulled out with a wide brush so that it would look a bit deeper around the image. The finish was finished with a few layers

of glaze.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου